SkinCeuticals 净透泥面膜

  • SkinCeuticals 净透泥面膜
  • SkinCeuticals 净透泥面膜
  • SkinCeuticals 净透泥面膜
  • SkinCeuticals 净透泥面膜
关于本产品

使用 SkinCeuticals Clarifying Clay Mask 去除容易长粉刺的皮肤上的杂质。这款净化粘土面膜非常适合疏通毛孔和去除多余油脂

$68.00 [60 毫升/2.4 盎司/67 克]

好处