SkinCeuticals 白藜芦醇 BE

  • SkinCeuticals 白藜芦醇 BE
  • SkinCeuticals 白藜芦醇 BE
  • SkinCeuticals 白藜芦醇 BE
  • SkinCeuticals 白藜芦醇 BE
  • SkinCeuticals 白藜芦醇 BE
  • SkinCeuticals 白藜芦醇 BE
关于本产品

Resveratrol BE 是一款首创的夜间面部精华素,结合了最高浓度的 1% 纯、稳定的白藜芦醇,与 0.5% 黄芩苷和 1% 纯维生素 E(α 生育酚)和谐地增强,以优化抗衰老抗氧化功效。这种获得专利的抗氧化混合物可中和自由基,支持皮肤的天然抗氧化防御,并显露可见的光泽和紧致度。

$198.00 [30 毫升/1 液量盎司]

好处